Fizjoterapeuta, masażysta

dr hab Waldemar Andrzejewski

Kontakt


+501 027 884

masaztensegracyjny@gmail.com

Sprawdź terminy kursów


Andrzejewski Waldemar – doktor habilitowany, fizjoterapeuta, masażysta, współtwórca Masażu Tensegracyjnego, autor książki i publikacji naukowych z zakresu masażu.

Absolwent kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1991).

Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ mechanicznego odkształcania mięśni kończyn tylnych u szczurów, jako części składowej masażu, na obraz białokrwinkowy w krwi obwodowej” wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1999).

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego” (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2015).

Od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 1999 roku adiunkt w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Od 2007 roku starszy wykładowca w Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Od 2016 roku kierownik Katedry Kosmetologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, oraz współzałożyciel i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Masażu Medycznego przy tymże towarzystwie.

Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu masażu dotyczących jego oddziaływania na organizm oraz efektywności w różnego rodzaju schorzeniach, które zostały opublikowane w kraju i zagranicą.

Współautor książek i opracowań akademickich: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego (2003), Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego (2004), Leczenie uzdrowiskowe schorzeń i obrażeń narządu ruchu (2005), Żyć godnie do końca: wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej (2010), Fizjoterapia Kliniczna (2010), Rehabilitacja w pielęgniarstwie (2011), Wielka Fizjoterapia (2014), Masaż tensegracyjny (2014), oraz filmu edukacyjnego na DVD pt. Masaż tensegracyjny (2012).

Autor i współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych m.in.

  • Waldemar Andrzejewski. Mechanotransdukcja jako jeden z potencjalnych mechanizmów działania masażu na organizm. Fizjoterapia. 2014, Volume 22, no 4, pp. 44-49.
  • Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Piotr Dzięgiel, Bartosz Puła, Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Karolina Jabłońska, Donata Kurpas, Tomasz Halski, Marzena Podhorska-Okołów. Effects of Synergistic Massage and Physical Exercise on the Expression of Angiogenic Markers in Rat Tendons. BioMed Research International. (Journal of Biomedicine and Biotechnology). 2014, vol.2014
  • Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Piotr Dzięgiel, Bartosz Puła, Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Karolina Jabłońska, Donata Kurpas, Tomasz Halski, Christopher Kobierzycki, Marzena Podhorska-Okołów. Massage may initiate tendon structural changes – preliminary study. In Vivo. May-June 2015, Volume 29, no 3; pp. 365-369.
  • Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Christopher Kobierzycki, Jędrzej Grzegrzółka, Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Karolina Jabłońska, Tomasz Halski, Piotr Dzięgiel, Bohdan Gworys, Marzena Podhorska-Okołów. Increased skeletal muscle expression of VEGF induced by massage and exercise. Folia Histochemica et Cytobiologica.  Volume 53, No. 2, 2015
  • Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Piotr Dziegiel, Bartosz Pula, Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Karolina Jablonska, Donata Kurpas, Tomasz Halski, Christopher Kobierzycki, Marzena Podhorska-Okolow. Massage may initiate tendon structural changes – preliminary study. In Vivo. May-June 2015, Volume 29, no 3; pp. 365-369
  • Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Krzysztof Kassolik, Jędrzej Grzegrzółka, Tomasz Halski, Aleksandra Piotrowska, Katarzyna Mieszała, Iwona Wilk, Marzenna Podhorska-Okpłów, Piotr Dizęgiel, Waldemar Andrzejewski. Effects of massage on the expression of proangiogenic markers in rat skin. Folia Histochemica et Cytobiologica: 2018; vol.56; no 2; pp.83-91

O nas

logo-small

Podnieś swoje kwalifikacje! Stań się lepszym specjalistą lub zdobądź zawód, który pozwoli Ci otworzyć własny gabinet masażu. Na indywidualne oraz grupowe kursy masażu zapraszamy profesjonalnych masażystów, pracowników gabinetów kosmetycznych, centrów odnowy biologicznej i spa, a także pracowników sanatoriów i klubów sportowych. Sprawdź Naszą Szkołę Masażu.

Copyright by Masaż Tensegracyjny 2018. All rights reserved.